• 7,5 

  آبگوشت

  آبگوشت از گوشت گوسفندی بدون استخوان تهیه میشود, این گوشت ازشرکت های معتبر و صاحب نام به روز و تازه خریداری میشود . حداقل سفارش ۵ پرس

 • 4,5 

  استانبولی با گوشت

  در استانبولی از گوشت چرخ کرده سر دست گوساله استفاده میشود, این گوشت از شرکت های معتبر و صاحب نام خریداری میشود, برنج استفاده شده در این غذا برنج ایرانی…

 • 10,0 

  امگشت جنوبی

  خوراک امگشت یکی از غذاهای محلی خوزستان است. این غذا را عرب زبان های خوزستان با ماهی نمک سود شده تهیه می کنند. حداقل سفارش ۵ پرس  

 • 8,5 10,0 

  باقالی پلو با ماهیچه

  باقالی پلو از گوشت ماهیچه با استخوان گوسفند تهیه میشود, این گوشت ازشرکت های معتبر و صاحب نام خریداری میشود, باقالی استفاده شده در این غذا از باقالی سبز تازه…

 • 8,0 

  ته چین مرغ

  ته چین مرغ از گوشت سینه مرغ بدون استخوان کشتار روز تهیه میشود , این مرغها ازشرکت های معتبر و صاحب نام خریداری میشود، برنج استفاده شده در این غذا…

 • 8,5 

  چلو خورش فسنجان

  خورش فسنجان از گوشت فیله مرغ تهیه میشود. گوشت های مصرفی در غذا های ما ازشرکت های معتبر و صاحب نام خریداری میشود . در تهیه این غذا از گردو…

 • 8,5 

  چلو خورش قیمه بادنجان

  خورش قیمه بادنجان از گوشت سردست گوساله تهیه میشود. این گوشتها ازشرکت های معتبر و صاحب نام خریداری میشود. لپه استفاده شده در این غذا از لپه درجه یک  تهیه…

 • 8,5 

  چلو خورش کرفس

  خورش کرفس از گوشت سردست گوساله تهیه میشود این گوشتها ازشرکت های معتبر و صاحب نام خریداری میشود .در این غذا از سبزیجات تازه استفاده میشود . برنج استفاده شده…

 • 8,0 

  چلو خورشت قیمه

  در تهیه غذا خورش قیمه از گوشت سردست گوساله استفاده میشود. این گوشتها ازشرکت های معتبر و صاحب نام تهیه و خریداری میشود. لپه استفاده شده در این غذا از…

 • 10,0 

  سبزی پلو با ماهی

  این سبزی پلو از ماهی تازه تهیه میشود, این ماهی ها ازشرکت های معتبر و صاحب نام خریداری میشود، برنج استفاده شده در این غذا برنج ایرانی میباشد . در…

× ⠀ سفارش مستقیم، WhatsApp